MARÍA MOVE

HOME 

de Ana Beatriz Pérez para Cía. Hedwig Dances

Música orixinal María Move

 · 7 Febreiro · 2021 

Live-stream Youtube 

 · 7 Marzo · 2021 

ESTREA 

 

IKIGAI 

Cía SU.MA Sue Moreno + María Move

 · 1 Agosto · 2021 

Betanzos (A Coruña)

Espazo Didáctico Musical 

Laboratorio Escénico Coop.

 Curso 2020-2021 

 (A Coruña)