top of page

Proxecto de pezas musicais para o espectáculo:

Médula de Cía Exire e Centro Coreográfico Galego (2020)

Proxecto de tres pezas musicais para o espectáculo:

Ulises e a nena durmida de Anxela Blanco (2016)

Maria Move e Manuel Fonte: composición, interpretación e grabación.

Mistura: Nicolas Vieites.

Proxecto de direccion e composición musical para espectáculo de novo circo:

Contiguo (Cía. IO, 2015)

Maria Move e Manuel Fonte:

composición,  interpretación e grabación

Mistura:

Nicolás Vieites.

Proxecto de composición, interpretación e  música en directo para o espectáculo:

AIREnoAR (danza, circo, música, Cía AIREnoAR, 2015)

Guillermo Cortiñas e María Move: Bases electrónicas

 Manuel Fonte e Mark Wiersma: Grabación.

Pequenas composicións de xogos vocais. 

Pezas experimentais.

Inspiración cetácea.

Peza vocal experimental.

bottom of page